Forside

RASK OG KVALITETSIKKER

ARBEIDSVARSLING

Vi utarbeider arbeidsvarslingsplaner og gravetillatelser over hele Norge.

VARSLINGSPLANENS FORMÅL

 

Vi sikrer arbeidere og trafikanter, sørger for best mulig flyt av trafikken, og muliggjør effektiv og økonomisk drift av arbeidet med våre arbeidsvarslingsplaner

SIKKERHET FOR ARBEIDERE

 

Sikres ved at trafikk varsles og ledes utenfor arbeidsområdet, riktig sikring og varsling, bruk av energiabsorberende utstyr og god planlegging og tilrettelegging av arbeidssonen.

FREMKOMMELIGHET

 

Tilfredstillende og bekvem fremkommelighet hensyntas for alle trafikantgrupper forbi arbeidsområdet. 

SIKKERHET FOR TRAFIKANTER

 

Sikres ved varsling i god tid, sikker forbileding av arbeidssonen, tilpasset fartsnivå, og riktig sikring for også myke trafikanter.

EFFEKTIVITET

 

Kunnskap, gode rutiner og riktig varsling og skilting av arbeidet sørger for effektivt arbeid og effektiv trafikkavvikling

DET HANDLER IKKE BARE OM Å FÅ PLANEN GODKJENT

 

 

Fjermestad arbeidsvarsling har over 50 år med erfaring av arbeid på og ved veg. Vi garanterer kvalitetssikrede planer med fokus på sikkerhet og effektivitet etter Håndbok N301.

  

Det å sørge for at en gjennomtenkt skiltplan og en ordentlig risikoplan er utarbeidet i arbeidsvarslingsplanen er viktigere noen gang en før. Historien viser til tragiske ulykker, som kanskje kunne vært unngått med bedre skilting, sikring og markering. Vi fokuserer ikke bare på å få godkjent gravetillatelse og skiltplan, men at vi finner den smidigste løsningen for dine arbeidere og alle typer trafikanter.

VÅR PROSESS


KONTAKT

Forespørsel mottas. Fyll ut skjemaet, ring, eller send en e-post. Du bestemmer!

UTARBEIDELSE

Arbeidsbeskrivelse, risikoplan, skiltplan, samt resten av arbeidsvarslingsplanen utarbeides. Ekstra informasjon innhentes ved behov, og mulige løsninger diskuteres om nødvendig.

GODKJENNING

Arbeidsvarslingsplanen sendes til godkjenning til riktig veimyndighet via deres kanaler, enten e-post eller RosyWeb. Vi søker også om gravetillatelse om behov. Behandlingstiden for godkjenning varierer fra 1-10 arbeidsdager, avhengig av hvem som er vegmyndighet.

START

Vi mottar bekreftelse på at planen er godkjent og arbeidet kan starte!

IMG_0336
IMG_1076
IMG_1180
Alt 1
IMG_10872
67532512_492034801584372_4528776008400109568_n


ADRESSE

Botaniker Resvollsgate 55, Stavanger


KONTAKT


Telefon: 906 69 034

Epost: post@fjermestadarbeidsvarsling.no


FØLG

Copyright © All Rights Reserved